DIARMONT remonty i diagnostyka techniczna

Oferta

Oferujemy usługi w zakresie prac związanych z remontami i diagnostyką urządzeń technicznych w wielu gałęziach przemysłu na terenie całej Polski.

Dział Mechaniczno-Energetyczny specjalizuje się w:

  • remontach armatury,
  • remontach instalacji rurociągów
  • remontach i naprawach elementów urządzeń ciśnieniowych (np. kotłów, zbiorników)
  • prefabrykacji konstrukcji stalowych
  • remontach wentylatorów (wymiana łożysk, remont aparatu kierowniczego, remont wirnika, regeneracja obudów wentylatorów, itp.)

Dział Diagnostyki Technicznej oferuje usługi w zakresie wykonawstwa wszelkiego rodzaju ekspertyz przyczyn uszkodzeń materiałowych maszyn i urządzeń oraz bieżącej kontroli jakości materiałów/wyrobów w ramach wykonywanych badań nieniszczących:

  • radiograficznych
  • ultradźwiękowych
  • magnetyczno- proszkowych
  • penetracyjnych
  • wizualnych

Posiadamy uprawnienia podwykonawcy Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych (nr LB-220/28).

Nasz personel badań nieniszczących posiada certyfikaty UDT i TUV drugiego i trzeciego stopnia według wymagań PN-EN 473.

Na wykonywanie napraw elementów urządzeń ciśnieniowych posiadamy uprawnienia nr UC-28-180-N/1-10 nadane przez Urząd Dozoru Technicznego.