Na podstawie art. 32c ust. 2. ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 poz. 1941) informujemy, że działalność prowadzona przez Dariusz Piasecki Przedsiębiorstwo Remontowe i Diagnostyki Technicznej DIARMONT na podstawie zezwolenia Prezesa PAA nie ma żadnego wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko

Na podstawie art. 32c ust. 2. ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 poz. 1941) informujemy, że działalność prowadzona przez Dariusz Piasecki Przedsiębiorstwo Remontowe i Diagnostyki Technicznej DIARMONT na podstawie zezwolenia Prezesa PAA nie ma żadnego wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko

Remonty

Urządzeń i instalacji energetycznych

Diagnostyka

w zakresie badań nieniszczących

Kim jesteśmy?

Nasza firma oferuje usługi w zakresie prac związanych z remontami i diagnostyką urządzeń technicznych oraz optymalizacją zużucia energii w wielu gałęziach przemysłu na terenie całej Polski.

Posiadamy uprawnienia podwykonawcy Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych (nr LB-220/28).

Nasz personel badań nieniszczących posiada certyfikaty UDT i TUV drugiego i trzeciego stopnia według wymagań PN-EN ISO 9712.

Na wykonywanie napraw i modernizacji elementów urządzeń ciśnieniowych posiadamy uprawnienia nr UC-28-180-N/5-15 oraz UC-28-180-P/1-16 nadane przez Urząd Dozoru Technicznego.

    Jak można się z nami skontaktować?

    Udostępniamy Państwu kilka możliwości kontaktu z naszą firmą:

    Masz więcej pytań? Napisz do nas!

    5 + 5 =