Na podstawie art. 32c ust. 2. ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 poz. 1941) informujemy, że działalność prowadzona przez Dariusz Piasecki Przedsiębiorstwo Remontowe i Diagnostyki Technicznej DIARMONT na podstawie zezwolenia Prezesa PAA nie ma żadnego wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko

Na podstawie art. 32c ust. 2. ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 poz. 1941) informujemy, że działalność prowadzona przez Dariusz Piasecki Przedsiębiorstwo Remontowe i Diagnostyki Technicznej DIARMONT na podstawie zezwolenia Prezesa PAA nie ma żadnego wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko

Diagnostyka w zakresie badań nieniszczących

Firma oferuje usługi w zakresie prac związanych z diagnostyką urządzeń technicznych w wielu gałęziach przemysłu na terenie całej Polski.

Dział Diagnostyki Technicznej oferuje usługi w zakresie wykonawstwa wszelkiego rodzaju ekspertyz przyczyn uszkodzeń materiałowych maszyn i urządzeń oraz bieżącej kontroli jakości materiałów/wyrobów w ramach wykonywanych badań nieniszczących:

  • radiograficznych
  • ultradźwiękowych
  • magnetyczno-proszkowych
  • penetracyjnych
  • wizualnych

Badania radiograficzne

Badania ultradźwiękowe

Badania magnetyczno-proszkowe

Badania penetracyjne