Na podstawie art. 32c ust. 2. ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 poz. 1941) informujemy, że działalność prowadzona przez Dariusz Piasecki Przedsiębiorstwo Remontowe i Diagnostyki Technicznej DIARMONT na podstawie zezwolenia Prezesa PAA nie ma żadnego wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko

Na podstawie art. 32c ust. 2. ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 poz. 1941) informujemy, że działalność prowadzona przez Dariusz Piasecki Przedsiębiorstwo Remontowe i Diagnostyki Technicznej DIARMONT na podstawie zezwolenia Prezesa PAA nie ma żadnego wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko

O firmie

Firma oferuje usługi w zakresie prac związanych z remontami i diagnostyką urządzeń technicznych oraz optymalizacją zużucia energii w wielu gałęziach przemysłu na terenie całej Polski.

Dział Mechaniczno-Energetyczny specjalizuje się w:

 • remontach armatury
 • remontach instalacji rurociągów
 • remontach i naprawach elementów urządzeń ciśnieniowych (np. kotłów, zbiorników)
 • prefabrykacji konstrukcji stalowych
 • remontach wentylatorów (wymiana łożysk, remont aparatu kierowniczego, remont wirnika, regeneracja obudów wentylatorów itp.)

Dział Diagnostyki Technicznej oferuje usługi w zakresie wykonawstwa wszelkiego rodzaju ekspertyz przyczyn uszkodzeń materiałowych maszyn i urządzeń oraz bieżącej kontroli jakości materiałów/wyrobów w ramach wykonywanych badań nieniszczących:

 • radiograficznych
 • ultradźwiękowych
 • magnetyczno-proszkowych
 • penetracyjnych
 • wizualnych

Dział Optymalizacji Zużycia Energii świadczy usługi:

 • monitoringu
 • eksploatacji
 • serwisowe

 

Posiadamy uprawnienia podwykonawcy Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych (nr LB-220/28).

Nasz personel badań nieniszczących posiada certyfikaty UDT i TUV drugiego i trzeciego stopnia według wymagań PN-EN ISO 9712.

Na wykonywanie napraw i modernizacji elementów urządzeń ciśnieniowych posiadamy uprawnienia nr UC-28-180-N/5-15 oraz UC-28-180-P/1-16 nadane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Na podstawie art. 32c ust. 2. ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 poz. 1941) informujemy, że działalność prowadzona przez Dariusz Piasecki Przedsiębiorstwo Remontowe i Diagnostyki Technicznej DIARMONT na podstawie zezwolenia Prezesa PAA nie ma żadnego wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko.