Na podstawie art. 32c ust. 2. ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 poz. 1941) informujemy, że działalność prowadzona przez Dariusz Piasecki Przedsiębiorstwo Remontowe i Diagnostyki Technicznej DIARMONT na podstawie zezwolenia Prezesa PAA nie ma żadnego wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko

Na podstawie art. 32c ust. 2. ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 poz. 1941) informujemy, że działalność prowadzona przez Dariusz Piasecki Przedsiębiorstwo Remontowe i Diagnostyki Technicznej DIARMONT na podstawie zezwolenia Prezesa PAA nie ma żadnego wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko

Optymalizacja zużycia energii

Dział optymalizacji zużycia energii od 2012 roku prowadzi racjonalne zarządzanie mediami energetycznymi, które stanowią podstawę do obniżania kosztów funkcjonowania obiektów budowlanych w zakresie zużycia energii cieplnej i elektrycznej.

Obecnie w krajach Unii Europejskiej wdrażany i rozwijany jest pakiet energetyczno- klimatyczny, którego zasadniczym celem jest podniesienie sprawności obiektów , urządzeń i instalacji w taki sposób , by zużywały mniej energii, niezależnie od jej postaci. Stanowi o tym Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/127/UE ( z późniejszymi zmianami). , która zawiera szereg sugestii oraz obowiązków związanych z tym zadaniem.

Stosowany przez nas system PROM@R MONITORING SYSTEM, jako narzędzie umożliwiające optymalizację zużycia ciepła w pełni wpisuje się w podstawowe cele zdefiniowane w dokumentach określających politykę energetyczną i ochronę środowiska Unii Europejskiej.

Kontrolujemy energię i optymalizujemy media poprzez świadome zarządzanie zużyciem energii w pełni kontrolując jej zużycie.

Nasze rozwiązania pozwalają ograniczyć zużycie energii cieplnej w wysokości 20- 30% przy zachowaniu optymalnych warunków komfortu cieplnego.
W swojej działalności dużą wagę przywiązujemy do kompleksowej obsługi naszych klientów.

System PROM@R MONITORING SYSTEM łączy trzy współpracujące ze sobą działania:

  • monitorowanie
  • sterowanie
  • reakcja na awarie

Monitoring

Koncepcja systemu opiera się na dostarczeniu narzędzi integrujących wszystkie urządzenia pomiarowe oraz automatyki dowolnego producenta, odpowiadające za kontrolę i sterowanie instalacjami w budynkach. Każdy element systemu został zaprojektowany w taki sposób, aby umożliwiał dowolne konfigurowanie funkcjonalności , w zależności od wymagań klienta.

Ponadto system przeprowadza również analizę danych, co w rezultacie do optymalizacji i umożliwia skuteczne zarządzanie zużyciem energii w budynkach. Pozwala na stałą kontrolę i optymalizację pracy urządzeń, daje także możliwość zdalnej regulacji parametrów instalacji.

Zwrot z inwestycji jest błyskawiczny, oszczędzają Państwo znacznie więcej niż przeznaczyliście na wdrożenie i użytkowanie systemu.

Eksploatacja

Najważniejszą rolę w procesie optymalizacji zużycia energii cieplnej odgrywa właściwa eksploatacja instalacji i urządzeń.

Przy użyciu systemu PROM@R MONITORING SYSTEM nasi specjaliści nadzorują pracę instalacji znajdującej się w budynku, gwarantując tym samym ich optymalną pracę.

Eksploatowanym budynkom zapewniamy zdalną regulację lokalnymi źródłami energii, diagnozowanie nieprawidłowości pracy instalacji oraz powiadamianie użytkowników oraz służb serwisowych o stanach alarmowych. Dodatkowo po każdym sezonie grzewczym dokumentujemy jak przebiegała eksploatacja instalacji oraz jakie oszczędności udało się wypracować w eksploatowanych przez nas budynkach.

W raporcie znajdują się informacje dotyczące analizy zużycia energii, zaleceń dotyczących weryfikacji zamówionej mocy cieplnej oraz niezbędnych modernizacji/ remontów urządzeń i instalacji, które umożliwią uzyskanie dalszych oszczędności.

Serwis

W ramach czynności serwisowych węzłów cieplnych wykonujemy:

  • przeglądy bieżące
  • konserwacje urządzeń , armatury i automatyki AKPiA
  • naprawy
  • przygotowanie instalacji do sezonu grzewczego
  • diagnostykę urządzeń
  • regulację wraz z analizą poszczególnych parametrów

Nasze prace obejmują również wykonanie audytów energetycznych i analiz techniczno – ekonomicznych, optymalizację kosztów stałych i zmiennych/

Opinie usatysfakcjonowanych Klientów są najlepszym świadectwem tego że wdrożony przez nas system jest rozwiązaniem, które spełnia swoją rolę.